Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat diperuntukkan kepada 8 Asnaf Zakat. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzakki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.